Blogger Template by Blogcrowds.

कै. श्री. हरिवंशराय 'बच्चन' ह्यांच्या मधुशाला ह्या रुबाईसंग्रहातील काही रुबायांचा भावानुवाद करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
५१.
असो कुणीही शेख, मौलवी, पंडित जपणारा माला
आणि कितीही वैर मनोमन असो शांभवीशी त्याला
मधुशालेच्या समोरुनी तो फक्त एकदा जाऊ दे
मीही बघतो कशी न करते जवळ तयाला मधुशाला

५२.
तोवर रुचकर बाकीचे रस दूर असे जोवर हाला
मिरवू दे साऱ्या पात्रांना समोर ना जोवर प्याला
करोत पूजा शेख, पुजारी मशीद अन् मंदिरातुनी
पदर न जोवर मुखावरीचा करी दूर ही मधुशाला

५३.
निषिद्ध माने आज जरी जग, उद्या भाग पीणे हाला
नकार देते आज जरी जग, उद्या भाग पीणे प्याला
जन्म घेऊ दे कुणी नशेचा चक्रवर्ती सम्राट जगी
मशीद-मंदिर ह्यांच्या जागी बनेल तेव्हा मधुशाला

५४.
यज्ञ-अग्निसम धगधगते ही मधुच्या भट्टीची ज्वाला
ध्यान लावुनी बसला ऋषिसम पीणारा घेउन प्याला
मुनिकन्यांसम मधुघट घेऊन फिरणाऱ्या साकीबाला
तपोवनासम भासत आहे माझी पावन मधुशाला

५५.
म्हणीत पूर्वज सोम-सुरा, म्हणतो आपण ज्याला हाला
म्हणीत होते द्रोण-कलश जो, आज तोच मधुघट झाला
वेदांच्या ठेकेदारांनो, वैदिक रीती सोडू नका
युगांमागुनी युगे पूज्य ही, नवी नसे ही मधुशाला

५६.
तीच वारूणी सिंधुमंथने बनुनिया आली हाला
जगात रंभेच्या तनयांना नाव पडे साकीबाला
सुरासुरांनी जिला आणली, संत नष्ट करण्या उठले
किती कुणाची शक्ती आहे, पूर्ण जाणते मधुशाला

५७.
कधी न येते कानी, 'त्याने स्पर्शियली माझी हाला'
बोलत नाही कुणी कधी, 'उष्टा केला त्याने प्याला'
सर्व जातिचे लोक इथे पीतात बैसुनी शेजारी
काम एकटी करते शंभर सुधारकांचे मधुशाला

५८.
श्रम, संकट, संताप अशांचा विसर पडे पीता हाला
शीक हेच तात्पर्य, रहा तू धुंद प्राशुनी मद्याला
उगाच हरिजन नकोस होऊ, मधुजन तू आहेस बरा
बंद तुला मंदिरे हरीची, वाट पाहते मधुशाला

५९.
समानतेने सर्वांचे स्वागत करते साकीबाला
फरक अज्ञ-विज्ञातिल दिसला नशेत, सांगा, कोणाला
रंक-राव हा भेदभाव ना कधीच मदिरालयी दिसे
आद्य प्रचारक साम्यवादाचि आहे माझी मधुशाला

६०.
पुन्हा पुन्हा येऊन पुढे मी आज न मागितली हाला
नकोस तू यावरून समजू साधा ह्या पीणाऱ्याला
होउ तरी दे आधी साकी कमी जरा संकोचांना
त्यानंतर माझ्याच स्वरांनी दुमदुमेल ही मधुशाला

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home