Blogger Template by Blogcrowds.

कधी मी स्वत: रंग अन्‌ ढंग केले

कधी मेनकांनी तपोभंग केलेगुरू तेच अध्यात्ममार्गावरीचे


सग्यासोयर्‍यांनीच नि:संग केलेमना मोह होता सदोदीत श्रीचा


मुखे नित्य "श्रीरंग, श्रीरंग" केलेदगड तो, नका त्यास शेंदूर फासू


अशानेच नाच्यास नटरंग केलेकशाला, सखे, मंदिरी जाग्रणे ती?


तुझ्या बाहुपाशात सत्संग केलेपहा दूर सारून हा शब्दपडदा


मनाचे उघड अंग-प्रत्यंग केले

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home