Blogger Template by Blogcrowds.

चुरगाळल्या शब्दात कविता शोधतो

टीपांत अन्‌ कंसात कविता शोधतोअर्थास शैलीदार फाशी देउनी


शृंगारल्या प्रेतात कविता शोधतोहोते कुठे, जग चालले आहे कुठे


मी आपला परसात कविता शोधतोयेता गझल होऊन यौवन लाजरे


अरसिक पहा, ग्रंथात कविता शोधतोधुंदी कमी, जितके अधिक फेसाळणे


मी घोटभर निर्वात कविता शोधतोपुसतात ज्यांनी झोकली नाही कधी


"हा कोणत्या कैफात कविता शोधतो?"संसार, पेशा, प्रकृतीचे तापत्रय


देऊन त्यांना मात कविता शोधतोकेव्हातरी गवसेल, थोडा वेळ दे


पसरून लिहिते हात कविता शोधतोहोता रिते साहित्य, रमणी अन्‌ चषक


निर्गुण निराकारात कविता शोधतो

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home