Blogger Template by Blogcrowds.

खूप काही सांगण्याचे हेत होते

काव्य दुखर्‍या अंतरीचे दूत होतेशब्द होते, अर्थ होते, द्वैत होते


का असे तुकड्यात माझे गीत होते?प्राक्तनाने मी कवी झालो असावा


भाग्य उदयाला खरे तर नेत होतेकूस कवितेची कशी उजणार, सांगा ?


क्षेत्र वांझोटे, नपुंसक रेत होतेराहिले सांगावयाचे ते तळाशी


पृष्ठभागी काव्यसदृश प्रेत होतेजे लिहू, मानेवरी येऊन बसते 


वर्तमानाचे अखेरी भूत होतेकोण, कुठला तू, स्वत:ला पूस 'कोहम्‌'


वेद रचणारे कवी अज्ञात होते

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home