Blogger Template by Blogcrowds.

मरंददान

लाभले तुला अपूर्व रूप मेनकेसमान 

दोष काय जर तुला बघून डोलले इमान? ऊरभेट वस्त्रगाळ शांतवील का तहान? 


चंद्र पाहु दे निरभ्र, फेड लाज, देहभान का उगाच संस्कृतीस ओढतेस आपल्यात? 


प्रेमिकांत का कधी अधरसुधा अपेयपान? नाहतेस चांदण्यात, नाहतेस तू जळात 


आज अमृतात प्रीतिच्या करू अचैल स्नान "गोड गोड बोलण्यास धूप मी न घालणार  


माळ घातल्याविना न द्यायची मरंददान" 

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home