Blogger Template by Blogcrowds.

माणसांवाचून कोणी एकले नसते

अन्यथा कळपात कोणी कोंडले नसतेकोण म्हणतो भूत असणे हे भले नसते?


देह नसता आणि त्याचे चोचले नसतेसोबतीचे सूर संवादी अगर निघते


मौनरागाने असे नादावले नसतेमात-पितरांना कमी लेखू नको इतका


मौक्तिके नसती; अगर हे शिंपले नसतेसंशयास्पद वाटते भाषा अलंकारी


सत्य काही एव्हढे शृंगारले नसते

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home