Blogger Template by Blogcrowds.

धूप

लुप्त होत चाललीत तीर्थरूप माणसे 

जाळती स्वत:स जी बनून धूप माणसे देवपद दशांगुळेच राहिले असे जणू 


शोधतात आरशात विश्वरूप माणसे रोजचे रटाळ रेटण्या रहाटगाडगे 


आणतात कोठुनी मनी हुरूप माणसे ? हक्क-बिक्क सर्व झूट, भूक तेव्हढी खरी 


गात्र भागवा, उदर भरा, नि चूप माणसे व्योम त्यांस धार्जिणा, न क्षितिज त्यांस धार्जिणे 


मंडुकांसमान वानतात कूप माणसे गर्दभे नि श्वान घेउनी जुलूस काढुया 


मॉल संस्कृतीत जाहली गुडूप माणसे सुंभ राहिला न पीळ, राख फक्त राहिली 


लावतात का तरी मिशीस तूप माणसे ? अन्नछत्र अन्‌ विहीर रखडती निधीविना 


बांधतात देवळे, मशीद, स्तूप माणसे कायद्यानुसार पौर सर्वथा समान पण 


समजतात खूपशी स्वत:स भूप माणसे यक्षप्रश्न राहिला अनुत्तरित अखेरचा 


का तळे अजून चाखतात खूप माणसे ? कोण तू, मिलिंद, काय पाड ह्या जगी तुझा ? 


रे, भल्याभल्यास घालती न धूप माणसे

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home