Blogger Template by Blogcrowds.नाळ जगाशी जोडु न शकलो, बरेच झाले
माझे मीपण खोडु न शकलो, बरेच झाले                                                   ||धृ||

ओलाव्याचा अभाव होता नदीकिनारी
ओंजळ ओंजळ जीवन देई तळे विषारी
घाटावरल्या देवळात मी उभा भिकारी
अशा शिवारी रुजू न शकलो, बरेच झाले                                                  ||१||

दूर दूरवर औदुंबर आढळला नाही
अश्वत्थाचा परिचय काही घडला नाही
झपाटलेला पिंपळही सापडला नाही
निवडुंगाला त्यजू न शकलो, बरेच झाले                                                   ||२||

ऊन-पावसातून आजवर चालत होतो
स्वतः स्वतःची पायवाट मी घडवत होतो
मजल दरमजल माळरान ओलांडत होतो
हात कुणाचा धरू न शकलो, बरेच झाले                                                  ||३|| 

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home