Blogger Template by Blogcrowds.

शिकार

दृष्टीपथात आला तो तो शिकार झाला

आणिक तरी जिवावर जो तो उदार झालामाझ्या तुझ्यात अलबत लेखी करार नव्हता


ओठास ओठ भिडले, मसुदा तयार झालामाझ्याच आसवावर मी खार खात आहे


माझ्याहुनी तुझ्या जो पदरास प्यार झालाविश्वासघात केला की फक्त चूक होती?


का नेमक्याच वेळी संयम चुकार झाला?वाटायचे मला की जनरीत हीच आहे


म्हणतात लोक; काही भलता प्रकार झाला...

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home