Blogger Template by Blogcrowds.

रात्र पडता तेज ज्याचे लुप्त होते

लोक असल्या भास्कराचे भक्त होतेदेवळाबाहेर रांगा लांब होत्या


देव गाभार्‍यातले निद्रिस्त होतेफायदा-नुकसान काटेकोर ज्यांचे


पाप-पुण्याचेच खाते व्यस्त होतेएवढ्या उच्चारवाने घोषणा का ?


लागले डोलू कुणाचे तक्त होते ?
वेचले, मग फेकले, तुडवून गेली


भासले माझे हृदय प्राजक्त होतेअर्थ काही वेगळा होता स्मिताचा


वेदनेने नेत्र ओले लिप्त होतेका विटाळू मांडुनी शब्दांत त्याला


अंतरी जे आजवर अव्यक्त होते ?गीत-गझला दोन घटकांचेच रंजन


दीपिका होते अमर, वा सूक्त होतेसोसतो गर्भारशीसम रोज वेणा


काव्यसंभव का कधी परहस्त होते ?काय सृजनावाचुनी अडले कुणाचे


प्रजननाने जर अहम्‌ अभिव्यक्त होते ?एक तर रद्दीत जाते काव्य सारे


फार धगधगलेच तर ते जप्त होतेकल्पना घाली मिठी काव्यास ऐसी


अर्थ शब्दांवर जणू अनुरक्त होतेकाव्यमय शृंगार की क्रांती-तुतारी ?


चेतले जे आजवर संन्यस्त होते ! अनुभवांती वाटते, चुकलेच माझे


खूप लिहिले, मात्र ते बेशिस्त होते

1 Comment:

Post a CommentNewer Post Older Post Home