Blogger Template by Blogcrowds.

नकोत ओझी अर्थाची, मोकळे असू द्या

कधी कधी शब्दांनाही मोकळे असू द्याउगाच बेड्या चरणांना घालता कशाला ?


नकोत छंदांच्या गाठी, मोकळे असू द्यापहा किती काव्याचे शेवाळले सरोवर


खळाळती ठेवा वाणी; मोकळे असू द्यादिसून यावा सर्वांना चेहरा कवीचा


असे कवन आरस्पानी, मोकळे असू द्याअसो मुखी यवनी वा गीर्वाण शब्दगंगा


हृदय मराठीच्यासाठी मोकळे असू द्या

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home