Blogger Template by Blogcrowds.

एक अक्षरावर आकांत कशास?
बोल, रामशास्त्र्या, देहान्त कशास?

ही जरा तनुची, तारुण्य मनात
ही अशी अघोरी संक्रांत कशास?

एकही न उरला जळण्यास पतंग
वांछिलास, ज्योती, एकांत कशास?

माणसे न कोणी, रेडेच समोर
माउली वदावे वेदांत कशास?

विश्वरूप रुचले ज्याला न 'मिलिंद'
आंधळ्यास असल्या दृष्टांत कशास?

3 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home