Blogger Template by Blogcrowds.

ओठांवरले हासू अवखळ
गात्री चैतन्याची सळसळ
हेमरंगी तव कांतिस ये
रातराणीचा मादक दरवळ
काजळचर्चित नेत्र तुझे हे जीवनभरले मेघ जणू
डोळ्यांत रंगला इंद्रधनू ॥धृ॥

दाट मोकळे कुंतल काळे
अधरांचे मनमोहक चाळे
रंभा अथवा मस्तानीचे
लावण्य न याहुनी निराळे
तुझ्या स्मितांनी मोहरला ग वठलेला हा देहतरू
डोळ्यांत रंगला इंद्रधनू ॥१॥

सौदामिनी तू अवकाशाची
चाल मानसीच्या हंसाची
सखे तुझ्या ठायी एकवटली
शस्त्रास्त्रें सारी मदनाची
तव प्रीतिच्या झर्‍यात न्हाऊन पुलकित अवघी होय तनू
डोळ्यांत रंगला इंद्रधनू ॥२॥

लोप न पावो हास्य लकेरी
भरुन वाहो सौख्य अंतरी
तुला पहावी अशीच चंचल
कधी लाजरी, कधी नाचरी
आनंदाच्या सुखद क्षणांनी आयुष्याचे वस्त्र विणू
डोळ्यांत रंगला इंद्रधनू ॥३॥

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home