Blogger Template by Blogcrowds.

बोचणारे का असे उपदेश देता ?
मी सुखी आहे, कशाला क्लेश देता ?

यौवनाला वस्त्र शोभे सप्तरंगी
पांढरे त्याला कसे गणवेश देता ?

भोगण्याला राहिले आयुष्य थोडे
अन् विरक्तीचा अता संदेश देता !

जीवनी विषयात होतो रंगलेलो
का मढ्याला व्यर्थ भगवा वेष देता ?

नेमले मध्यस्त देवाने न तुम्हा
का तुम्ही त्याचे मला आदेश देता ?

चोखयाचा अन् जनीचा देव माझा
काय दगडांचे मला अवशेष देता ?

4 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home