Blogger Template by Blogcrowds.

यादी

गोड हास्याच्या सुरीचा घाव आहे
जीवघेणा प्रीतिचा हा डाव आहे

बोलण्याने लाघवी घायाळ केले
सोडला ना काळजाने ठाव आहे

तूच होता घातला ना काल डोळा
आज नेत्रीं लाजरा का भाव आहे

चोरटी तू खुण का केलीस सखये
लोटला भेटीस सारा गाव आहे

धीर केला हात हाती घेतला मी
अंतरी सामावण्याची हाव आहे

जीवनी आहे तुझ्या का स्थान काही
कोणत्या यादीत माझे नाव आहे ?

स्पर्श होता गाल का आरक्त झाले?
हा नकाराचा तुझ्या पाडाव आहे

1 Comment:

Post a CommentNewer Post Older Post Home