Blogger Template by Blogcrowds.

रिक्त हातांची कुणाला खंत आहे?
शब्द धन ज्याचे, खरा श्रीमंत आहे

लोक का भीतात एकाकीपणाला
कोण कोणाचा इथे आद्यंत आहे?

मी तिला ठरवूनही सोडू न शकलो
मी कुठे श्रीराम वा दुष्यंत आहे?

राजकारण खेळ आहे लेबलांचा
कालचा डावा अता सामंत आहे

पक्षही ओवाळला आहे तुझ्यावर
सांग, खुर्चे, कोण निष्ठावंत आहे?

उभयतांचा कोंडमारा होत आहे
अप्सरेच्या सोबतीला संत आहे

गाठ मरणाशी, स्मशानाशीच कायम
भूत ना वेताळ, तो किरवंत आहे

काय चुकले, पूजले जर मी स्वत:ला
'भृंग', सर्वांच्यात जर भगवंत आहे?

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home