Blogger Template by Blogcrowds.

जगात दुर्लभ शहाणपण लाभले फुलांना

कधी मिटावे, कधी खुलावे कळे फुलांनामुकी असू द्या, करू नका बोलते फुलांना


कशास बभ्रा, कुणी, कुठे हुंगले फुलांनासुवास येतो दुरून दृष्टीपथात नसता


तुम्हीच सांगा, जमेल लपणे कसे फुलांनाअधीर तो होउ दे कितीही मिठीत घेण्या


हळू हळू उमलणेच शोभे, सखे, फुलांनाकुवार असली तरी न आता अजाण उरली


मिलिंद, उद्देश गुंजनाचा कळे फुलांना

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home