Blogger Template by Blogcrowds.

मखरात लौकिकाच्या पळभर विराजतो मी

डोहात विस्मृतीच्या नंतर विसर्जतो मी


 

शून्यात गीत गातो, शून्यात साद देतो

विमनस्कतेत हृदयी शून्यात पाहतो मी


माझा मलाच नेतो मी फरपटत सभेला


वसने रुधिर मनाची काव्यात फेडतो मीपठडीतल्याच ओळी अन्‌ कल्पना जुनेर्‍या


अवचित कधीतरी पण प्रतिभेस गाठतो मीसांगू नये असेही पोटात खूप असते


बोलून जीभ माझी तरिही विटाळतो मीविहिरीत बिंब माझे की पाणसर्प आहे ?


नि:श्वास सोडतो की फुत्कार टाकतो मी ?


देईन जलसमाधी 'भृंगा' कधीतरी मी


दुसर्‍या कुणास कोठे पाण्यात पाहतो मी ?

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home