Blogger Template by Blogcrowds.

मना, सांप्रती क्लृप्तिपंथेचि जावे

जरा धूर्त, पाताळयंत्री असावेचतुर ती, सुखी ती जिला नीट ठावे


कधी खेळ व्हावे, कधी खेळवावेविनवण्या करू लागता तुष्ट व्हावे


(परी हट्ट आधीच पुरवून घ्यावे!)तमा ना कुणाला पदी वाहिल्यांची


गळा माळ व्हावे, उशाशी फुलावेअसे पेटलेली सदोदीत वस्ती


इथे पावलोपावली आगलावेकिती काळ कज्जेदलाली करावी


किती चालवावे पिढीजात दावे

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home