Blogger Template by Blogcrowds.

एकटा

एडगर ऎलन पो ह्याच्या 'Alone' या कवितेचे स्वैर भाषांतर.

लहानपणापासून नव्हतो मी
इतरांसारखा - पाहिले नाही मी
इतरांसारखे - नव्हता त्यांच्यासम
माझ्या भावनांचा उगम.
त्याच स्रोतातून घेतली नाहीत
माझी दु:खे; होई ना जागृत
त्या सुरांवर माझे हृदय आनंदाने;
अन्‌ ज्यावर मी प्रेम केले, केले एकट्याने.
मग - बालपणी - प्रभातकाळी
अत्यंत वादळी आयुष्याच्या - वर आले
चांगल्या-वाईटाच्या खोल गरतेतून
ते गूढ ज्याने मी अजून बद्ध आहे :
प्रवाहातून किंवा कारंज्यातून
डोंगराच्या लाल कड्यावरून
माझ्या भोवती फिरणाऱ्या सूर्यातून
त्याच्या हेमंतातील हेमछटेतून -
सौदामिनीतून आकाशीच्या
माझ्या जवळून लखलखत जाणाऱ्या -
गडगडाटातून व वादळातून,
आणि तो ढग ज्याने घेतला आकार
( शेष आभाळ निरभ्र असताना )
माझ्या नजरेत राक्षसाचा.

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home