Blogger Template by Blogcrowds.

गझल

रुष्टता मी अनुनया येते कुठे ?
ओठ ती उष्टावया येते कुठे ?

लागली आहे दुराव्यांची चटक
रोज ती भेटावया येते कुठे ?

आर्जवे ही पाचवीला पूजली
प्रेयसी यदृच्छया येते कुठे ?

पाहिला टेकून माथा रोज मी
फत्तरा, तुजला दया येते कुठे ?

षोडशे, लाजावया लाजू नको
ना तरी शोभा वया येते कुठे ?

पापण्यांच्या आडुनीही बोलती
मूकता चक्षुर्द्वया येते कुठे ?

अंतरीची प्रीत लपते का कधी ?
त्याविना गाली रया येते कुठे ?

प्रेमगुंजन करत फिरसी उपवनी
'भृंग' निष्ठा प्रत्यया येते कुठे ?

1 Comment:

Post a CommentNewer Post Older Post Home