Blogger Template by Blogcrowds.

विराणी

अजून ऐकू तिला न येई तुझे तराणे, तुझी कहाणी
भरून आहे तिच्या कदाचित अजून कानी जुनी विराणी

अजून त्याच्याच चेहऱ्याची करे प्रतीक्षा नयननिरांजन
अजून डोळ्यांत आठवांचे विटाळलेले गढूळ पाणी

म्हणायला राहिलीत मागे कुंवारतेची फुलं सुगंधी
फळाफळातून वेल गाते दुरावल्या प्रीतिचीच गाणी

जरी कधीची विरून गेली धुक्यात ती आकृती सख्याची
अजून स्वप्नात स्पष्ट दिसते छबी तयाची उदासवाणी

विषाद याचा मला नसे की नकार उमटे तिच्या मुखातुन
उरेल आजन्म दु:ख हे की कडाडली, हाय, शापवाणी

असेल हातात सोमप्याला, स्मरेल खय्यामची रुबाई
नसेल विरहात सोबतीला तयापरी सुंदरी इराणी

तिच्या मनी का 'मिलिंद' प्रीती तुझ्यामुळे अंकुरे नव्याने ?
करून गेली तुला भस्म ती जसे मन्मथा पिनाकपाणी

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home