Blogger Template by Blogcrowds.

पावले

निलाजरी, बदनाम करती पावले
तुझ्याकडे अनिवार वळती पावले

पुन्हा पुन्हा का रेष लक्ष्मण ओढतो ?
न मोहणे चुकते, न अडती पावले

परावलंबित्व काय असते वेगळे
अधू तुझ्या दारीच पडती पावले

दहा दिशा फिरण्यास होत्या मोकळ्या
तुझ्या स्मृती अडवून धरती पावले

न राहिले चंचलचरण सौदामिनी
स्थिरावली परिणीत नवती पावले

1 Comment:

Post a CommentNewer Post Older Post Home