Blogger Template by Blogcrowds.

मागेल भाव साचे, देशील का तयाला ?
तू ऒठ अमृताचे देशील का तयाला ?

वाहे मलूल वारा शोधात चेतनेच्या
निश्वास चंदनाचे देशील का तयाला ?

ठरवूनही न शकले जो प्रश्न मी विचारू
हुंकार उत्तराचे देशील का तयाला ?

दारात थांबलेले पाऊल बावरोनी
तू माप तांदळाचे देशील का तयाला ?

आहे तृषार्त माती, वैशाख सोसवेना
शिडकाव जीवनाचे देशील का तयाला ?

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home