Blogger Template by Blogcrowds.

सांजावली उन्हं, सखे, नयनदीप तेवु दे
निशिगंध होवुनी तुझा धुंद श्वास येउ दे

आरक्त पश्चिमेत तो क्लांत सूर्य मावळे
सवितेस घेउनी उरी सागरास चेतु दे

जाईजुईस वाहिले कितिकदा पदी तुझ्या
ओठांवरी कधीतरी अधरपुष्प ठेवु दे

ये वाजवीत नूपुरे, छुनुन छून छुनुन छुन
गात्रांतली सतारही त्या लयीत छेडु दे

डोळ्यात काजळी निशा, गाल रक्तभारले
भांगात स्वप्न सिंदुरी, रम्य चित्र देखु दे

3 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home