Blogger Template by Blogcrowds.

सांगून झाले खूप, तू नि:शब्द हो, कविते

मौनात बाकी पोचवू, नि:शब्द हो, कवितेकेलीस तितकी खूप आहे वाट दु:खांना


वाहून जाऊ देत पू, नि:शब्द हो, कवितेहा अक्षरांचा गोफ केवळ कागदी आहे


ना गंध त्याला, ना मधू, नि:शब्द हो, कवितेहोईल सवयीचा पलायनवाद श्रोत्यांना

 
होईल शब्दांची अफू, नि:शब्द हो, कवितेबोलूनही काही बदलणे ज्यांस ना जमते


त्यांचे जगी होते हसू, नि:शब्द हो, कवितेसेवायला बागेत नाही 'भृंग' कोणीही


वाया नको ग मोहरू, नि:शब्द हो, कविते

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home